Scouting

Scouting, allemaal goed en wel. Maar wat is dat nu eigenlijk? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de verschillende takken, over het jaarthema en over Scouts en Gidsen Vlaanderen, kortom waar scouts om draait.

 

Gehakketak

Onze scoutsgroep is opgedeeld in verschillende takken, ingedeeld volgens leeftijd. Zo krijgen onze leden de kans om volop te groeien en zich te ontplooien samen met hun leeftijdsgenoten. Hoe die takken juist worden ingedeeld en wat het verschil is tussen de groepen, kunt u hier lezen.

Kapoenen
Onze jongste tak is die van de kapoenen. Dit zijn de kindjes van het eerste en het tweede leerjaar. Ze leren er kennis maken met het gevoel van 'scouting'. Ze spelen er leuke spelletjes, en verkennen en ontdekken beetje bij beetje de wereld om zich heen. Gedurende de verschillende vergaderingen leren ze niet alleen om in groep, samen met anderen, te spelen maar ook om samen te werken. Dit ieder op hun eigen tempo en op hun eigen manier.
Net zoals alle andere groepen, krijgen ze de kans om in de grote vakantie mee op kamp te gaan. Zeven dagen lang ravotten ze van 's morgens vroeg tot ze 's avonds uitgeput en uitgespeeld op hun veldbed weer in slaap vallen.

De kapoenenleiding voor dit jaar bestaat uit Glenn, Jasper en Wouter (Wouttie).

 

Kawe's: De kabouters en de welpen
Voor de leden van het derde tot en met het vijfde leerjaar, zijn er de KaWe's. Langzaam maar zeker beginnen ze zich te ontpoppen tot echte scouts en gidsen. Ze leren sjorren en zo nu en dan trekken ze er al eens wat langer en verder op uit. Ze beginnen zelf dingen uit te proberen en leren dat samen meestel beter is dan alleen. Soms leggen ze zelfs al eens een echte eerste belofte af.
Ze spelen gedurende hun vergaderingen al wel wat wildere spelletjes en stuiten wel eens op tegenstand van de kant van de leiding wanneer ze hun grenzen wat aftasten.  Hun eigen mening en willetje kan er echter ook voor zorgen dat ze samen met de leiding kunnen overleggen en op die manier een eigen inbreng hebben in de groep.
De KW's mogen zichzelf in de grote vakantie negen dagen te buiten gaan op kamp. Ze spelen soms een hele dag door in het bos, maken een echte dagtocht, helpen de fourage soms een handje en ze mogen al wel eens wat later opblijven om een kampvuurtje te maken.

De leidingsploeg van dit jaar bestaat voor de KW's uit Sarah, Vinnie en Nicholas.

 

Jong Givers
De jong givers (zesde leerjaar tot en met het tweede middelbaar) kunnen al tot echte scouts en gidsen gerekend worden. Op kamp maken ze hun eigen eten -de ene keer met al wat meer succes dan de andere-, stappen ze een echte tweedaagse, sjorren ze zelf alles wat ze nodig hebben en doen ze een echte scoutsbelofte. Ze weten ondertussen al goed wat scouting inhoudt en proberen er dus, samen met hun takgenoten, alles uit te halen wat erin zit. Jong givers leren zelfstandig te zijn en zelf initatief te nemen. Samen met de leiding proberen ze een toffe sfeer op te bouwen in de groep en leren ze, al spelenderwijs, vertrouwen op anderen.
Tijdens het kamp leren ze gedurende elf dagen op hun eigen benen staan, met vallen (aangebrand eten) en opstaan (eindelijk een vuurtje aan de gang krijgen). Ze verlaten het kampterrein twee hele dagen om een echte tweedaagse te stappen samen met hun leiding en ze maken het 's avonds ook gezellig aan een kampvuurtje. Ze krijgen ook al hun echte totemnaam op kamp.

De jonggivers kregen dit jaar Takky, Tinne en Jonas als leiding.

 

Givers
Onze givers is de oudste ledengroep, zij zijn het scoutsleven al wel gewoon. Ze kennen iedereen in de groep zo stilaan wel na al die jaren en durven tesamen al wel eens te protesteren tegen hun leiding. Omdat de meeste derdejaars volgend jaar al echt in leiding gaan staan, geven ze gedurende het scoutsjaar al een paar vergaderingen zelf leiding aan de jongste takken en op kamp doen ze dit zelfs een hele dag. Doorheen het jaar moeten ze een paar grotere activiteiten zelf mee organiseren of hier gewoon bij helpen.
Ze gaan, net zoals de jong givers, elf dagen op kamp. Om de drie jaar gaat het iets anders, dan gaan ze op buitenlands kamp. Ook zij gaan op tweedaagse, maar meeestal zonder onze leiding. Het is aan hen om te bewijzen hoe veel scoutskennis ze gedurende al die jaren hebben opgedaan. 

Dit jaar staan de givers onder leiding van Pieter en Inge.

 

Jaarthema: Armoede is onrecht, maak er spel van
Je zult maar het geluk hebben om in Belgie geboren te worden. Een land waar er voedsel genoeg is, waar je ziekenhuizen hebt in elke stad, waar er scholen zijn in elk dorp. Geen kinderen met opgezwollen buikjes in onze straten, geen hutjes van golfplaten in onze steden. En toch … groeit bijna 1 kind op vijf in Belgie op in armoede. Soms zichtbaar, maar vaak verborgen achter muren en deuren, ook in onze eigen straat.

Met dit jaarthema willen we heel duidelijk maken dat we het een schande vinden dat 1 op vijf van alle Belgische kinderen en jongeren in armoede leeft. In een rijk land zoals het onze is dat onaanvaardbaar. Armoede is een onrecht! En dat laten we niet zomaar gebeuren:we maken er spel van! Als jeugdbeweging zijn we een deel van de samenleving. Samen zijn we met meer dan 250.000 kinderen en jongeren. We dromen van een samenleving zonder armoede en uitsluiting en zullen dit luidkeels verkondigen tot iedereen ons hoort. Ouders, buren, pers en politici: iedereen zal weten dat we vinden dat het armoedeprobleem structureel moet aangepakt worden. We gaan voor maatregelen die armoede echt oplossen, geen doekjes voor het bloeden!

Maar wie de wereld wil veranderen, begint altijd best bij zichzelf. Want eerlijk: kennen we de armoedeproblematiek allemaal wel zo goed? Betrappen we onszelf al niet eens op een vooroordeel hier en daar? Ook bij ons is er dus werk aan de winkel. En dat doen we op onze eigen typische jeugdbewegingsmanier: we maken er een spel van. Niet van de armoede zelf natuurlijk, maar we proberen door informatieve spelen en speelse actie onszelf en onze leden meer bewust te maken van de armoedeproblematiek.

We moeten ook toegeven dat we als jeugdbewegingen uitsluiting soms mee in stand houden. Ook wij slagen er (nog) niet in kinderen en jongeren in armoede talrijk in onze jeugdbeweging te betrekken. We maken er ook voor hun spel van. Laat ons eens kritisch naar onszelf kijken. Welke drempels houden wij mee in stand? Wat kunnen we hier aan doen? Dat doen we beter niet alleen. Samen staan we sterker. We doen het samen, over de koepels van de jeugdbewegingen heen en met partnerorganisaties uit de armoedesector. We maken er ons spel van.

Meer achtergronden, spelen, informatie, ...: www.maakerspelvan.be

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen
Waar men gaat of staat langs Vlaamse wegen, overal komt men scouts en gidsen tegen. Een banale bende vol lawaai of een maffe club op verkenning? Wie goed kijkt, ziet meer.
Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt - door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit.

 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden
komen we op voor onze omgeving en
voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.

Speels en met een groot hart voor avontuur geeft een scouts- of gidsengroep jongens en meisjes een plek waar ze samen kunnen opgroeien en zich ontplooien. Een leeftijdstak biedt jongens en meisjes ruimte om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen en rekening houden met anderen.
Jonge mensen hebben deze jeugdbeweging zelf in handen. Jongeren creeren het spel van scouting in samenspraak met mekaar. Vanuit hun ervaring en realiteit leren kinderen en jongeren zien en voelen wat rechtvaardigheid en geluk kunnen betekenen. Welpen en kabouters merken aan den lijve dat valsspelen de pret bederft. Gidsen en verkenners voelen de tijdloze zaligheid van een vluchtig kamp. Scouts en Gidsen Vlaanderen wil scouts en gidsen hiervoor gevoelig maken en hen laten ondervinden welke rol zij kunnen spelen ten opzichte van zichzelf en van anderen.
Scouting wil niemand forceren om grenzen van eigen mogelijkheden te overtreffen of om tegen eigen inzichten in te handelen. Scouting is niet dwingend. Wel wil scouting kinderen en jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen mogelijkheden te verkennen, talenten aan te scherpen.

Meer weten over scouts? www.scoutsengidsenvlaanderen.be


Foto's kamp Ucimont 2011

Op vraag van vele ouders hebben we de foto's van het kamp 2011 v... Lees meer...

Administratie